Covid-19

Så här hanterar vi Covid-19.

Vi följer utvecklingen och lyssnar hela tiden till myndigheternas råd och rekommendationer. Du som gäst ska känna dig trygg och väl omhändertagen när du besöker eller bor hos oss.

 

Vi gör vårt bästa för att motverka trängsel och uppmanar alla till personligt ansvar med att tvätta händerna, hålla avstånd och att stanna hemma om man är sjuk.


Med hänsyn till Covid-19 följer vi  folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för att du ska känna dig trygg under din vistelse hos oss. 


Vilket ansvar tar vi?

- I alla våra hygienutrymmen finns det fri tillgång till tvål och vatten samt            en  handtvättningsinstruktion. Dessa utrymmen kommer även städas och        desinficeras dagligen.

- Vid gemensamma utrymmen finns skyltar med budskap till våra gäster om      att hålla avstånd.

- Vid våra kassor finns plexiglas uppsatt, för er och vår säkerhet.

- Vår personal har tydlig information om vikten av god handhygien

- Personal som känner sig sjuk stannar hemma.


Kom ihåg att

- Om jag är sjuk stannar jag hemma.

- Tvätta händer ofta och noga.

- Hålla avstånd.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Undvik att hälsa genom att ta i hand.

- Undvik större folksamlingar.

- Hosta och nys i armvecket.


För att läsa mer samt följa utvecklingen:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We follow developments and are constantly listening to the authorities' advice and recommendations. You as a guest should feel safe and well cared for when you visit or live with us. We do our best to counteract congestion and urge everyone to take personal responsibility with washing their hands, keeping a distance and staying home if you are ill.


In view of the development of Covid-19, we have made changes in the business to make you feel safe during your visit with us.


What responsibility do we take?

- In all our hygiene facilities there is free access to soap and water as well as a hand washing instruction.

- There are signs at common areas with messages to our guests about keeping a distance.

- From June 1, we are cash-free to reduce the spread of infection through cash. You as a guest can choose to pay by card.

- At all our cash registers, plexiglass will be installed, for you and our safety.

- Our staff has clear information on the importance of good hand hygiene at work in connection with guest contact, kitchen work, cleaning, toilet visits, meals and other           work. Staff who feel sick stay at home.

- Check-in and check-out is via our express check. Key is collected and left in our "check-in / check-out" box on arrival / departure day.

 

What responsibility do you take?

- If I'm sick, I'll stay home.

- Wash our hands frequently and carefully.

- Keeping distance from those I meet.

- Avoid touching eyes, nose and mouth.

- Avoid larger crowds.

- Coughing and sneezing in the arm fold.

 

To read more and to follow the development:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se